"Εμείς οι άνθρωποι του κόσμου τούτου, δυστυχώς είμαστε δούλοι της αμαρτίας, δούλοι των παθών μας και δεν θέλουμε να κατανοήσουμε οτι ο χρόνος της ζωής μας είναι βραχύς, σήμερα είμαστε και αύριο φεύγουμε δια το ταξίδι το αιώνιο και " μακάριοι οι εν Κυρίω αποθνήσκοντες άρτι "
" Το καθήκον μας βοηθάει να κάνουμε πράγματα σωστά.. η αγάπη μας εμπνέει να τα κάνουμε ωραία..! "

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails


Με αγάπη...