"Εμείς οι άνθρωποι του κόσμου τούτου, δυστυχώς είμαστε δούλοι της αμαρτίας, δούλοι των παθών μας και δεν θέλουμε να κατανοήσουμε οτι ο χρόνος της ζωής μας είναι βραχύς, σήμερα είμαστε και αύριο φεύγουμε δια το ταξίδι το αιώνιο και " μακάριοι οι εν Κυρίω αποθνήσκοντες άρτι "
Και τί είναι ταπεινοφροσύνη? Το να υπομένεις το χλευασμό του άλλου, το να αναγνωρίζεις το αμάρτημα σου, το να υπομένεις τις κατηγορίες... Ενώ τώρα ονομάζουμε τους εαυτούς μας αμαρτωλούς, ανάξιους και άπειρα άλλα, αν όμως κάποιος μας αποδώσει ένα απο αυτά, στεναχωρούμαστε, εξαγριωνόμαστε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails


Με αγάπη...