"Εμείς οι άνθρωποι του κόσμου τούτου, δυστυχώς είμαστε δούλοι της αμαρτίας, δούλοι των παθών μας και δεν θέλουμε να κατανοήσουμε οτι ο χρόνος της ζωής μας είναι βραχύς, σήμερα είμαστε και αύριο φεύγουμε δια το ταξίδι το αιώνιο και " μακάριοι οι εν Κυρίω αποθνήσκοντες άρτι "
Ὅστις, γνωρίζει νὰ ὑποφέρῃ πειρασμούς, ἐκεῖνος

ἔχει τὴν μεγαλυτέραν εἰρήνην εἰς τὸ στῆθος του·

ὅστις δὲ γνωρίζει νὰ κατεξουσιάζῃ τὰ πάθη καὶ τοῦ

κόσμου τὰς ἡδονάς, ἐκεῖνος, εἶναι φίλος τοῦ Χριστοῦ

καὶ κληρονόμος τῆς οὐρανίου μακαριότητος.

1 σχόλιο:

angel είπε...

Kαλημέρα και καλήν εβδομάδα!!!!

Related Posts with Thumbnails


Με αγάπη...