"Εμείς οι άνθρωποι του κόσμου τούτου, δυστυχώς είμαστε δούλοι της αμαρτίας, δούλοι των παθών μας και δεν θέλουμε να κατανοήσουμε οτι ο χρόνος της ζωής μας είναι βραχύς, σήμερα είμαστε και αύριο φεύγουμε δια το ταξίδι το αιώνιο και " μακάριοι οι εν Κυρίω αποθνήσκοντες άρτι "

Αγαπημένη προσευχή


Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργείας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μοι δώς. Πνεύμα δε σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισαι μοι τω σω δούλω. Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρησαι μοι του οράν τα εμά πτέσματα και μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου, οτι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν
( Αυτό είναι πολυ εύκολο να το μάθουμε απ΄έξω και να το λέμε (απο μέσα μας :-) )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails


Με αγάπη...