"Εμείς οι άνθρωποι του κόσμου τούτου, δυστυχώς είμαστε δούλοι της αμαρτίας, δούλοι των παθών μας και δεν θέλουμε να κατανοήσουμε οτι ο χρόνος της ζωής μας είναι βραχύς, σήμερα είμαστε και αύριο φεύγουμε δια το ταξίδι το αιώνιο και " μακάριοι οι εν Κυρίω αποθνήσκοντες άρτι "


" Ας αντιμετωπίζουμε κάθε δυσκολία σαν απαραίτητο μέρος της διαδικασίας επίτευξης του στόχου μας. Έτσι δεν θα εγκαταλείπουμε ποτέ αλλα και θα πετυχαίνουμε τα οσα επιθυμούμε στην ζωή "

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails


Με αγάπη...